Laura Jussen, voorzitter Ondernemingsraad NWO-i Bureau
"Marjoleine Meijer heeft de teamtraining van onze lokale ondernemingsraad verzorgd. In die training zijn we ingegaan op onze persoonlijke drijfveren en hoe die in ons kleine team samenkomen, overlappen en verschillen. De toelichting op de drijfverenanalyse en de training van Marjoleine waren leerzaam en boden handvatten om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Bovendien heeft Marjoleine een prettige en flexibele werkwijze waardoor er voldoende ruimte was om het verloop van de training - on the spot - naar onze wensen aan te passen. Zo konden we het opfrissen van onze kennis over de WOR afwisselen met het verkrijgen van interessante inzichten over onze persoonlijke kwaliteiten en hoe we die effectiever in kunnen zetten."terug naar Klanten