ADVISEURS
Onze vloot aan adviseurs, met ieder een eigen HR-specialiteit, zorgt ervoor dat we altijd iemand beschikbaar hebben om snel en voortvarend ondersteuning te bieden.
 

Onze adviseurs hebben onderling veel contact. Zo houden we elkaar scherp en blijft onze kennis up-to-date. We dagen elkaar uit om vernieuwing niet uit het oog te verliezen.
 

In principe heeft iedere P&O-adviseur eigen klanten en kent die door en door. Via maandelijkse updates houden we elkaar op de hoogte van het reilen en zeilen bij de klanten. Dit maakt in noodgevallen inspringen voor elkaar  mogelijk.

 

     
MARJOLEINE MEIJER
Adviseur

lees meer

  EDDY RAAFF
Adviseur

lees meer