RI&E EN ARBOPLAN NUTTIG BIJ OMGANG MET WERKKOSTENREGELING
"Thomas Thor is een internationaal werving & selectiebureau voor personeel in de nucleaire sector. Een groot deel van ons werk doen we zittend: bellen met opdrachtgevers en (potentiële) kandidaten. Vanuit zorg en arbeidsomstandighedenbeleid bieden we onze medewerkers al jaren gezondheidsbevorderende diensten aan zoals sport en oefeningen op maat. Met de invoering van de werkkostenregeling dreigden we die diensten niet meer op regelmatige basis te kunnen aanbieden. Ortelius P&O heeft daarop voor ons een risico-inventarisatie & -evaluatie gehouden en een Arboplan opgesteld. Door de uitstekende kennis van zaken van Ortelius P&O konden we voor de belastingdienst aannemelijk maken dat de kosten voor die diensten niet onder de vrije ruimte in de werkkostenregeling vallen. Bijkomend voordeel was dat we met de RI&E gelijk ook voldeden aan onze wettelijke plicht. Ortelius P&O heeft het project zeer voorspoedig opgepakt en geleverd wat we verwachtten. Ik kende Ortelius P&O al en heb ook eerder altijd goede adviezen gekregen en zeer prettig samengewerkt."

Marie van Boesschoten, recruitmentbureau Thomas Thor