PLAATS- EN KOERSBEPALING
    

Met de plaatsbepaling inventariseert Ortelius P&O of je alles op het gebied van HR goed hebt geregeld; de P&O check-up. Hoe je er voor staat lees je terug in een korte en bondige rapportage.

De rapportage kan aanleiding zijn voor een vervolgopdracht aan Ortelius P&O tot het opstellen van een plan van aanpak om eventuele risico’s te verkleinen en kansen optimaal te benutten. Aan de hand van onze kompasformule en een risico-inschatting kom je samen met Ortelius P&O tot een definitief plan van aanpak.

De uitvoering van dat plan van aanpak kan meteen plaatsvinden, of uitgesmeerd over een aantal maanden of jaren. Onderdelen van het plan van aanpak kunnen de volgende producten zijn:

- uitsluitsel over cao volgen of niet?

- professionalisering contracten (arbeidscontracten, freelancecontracten, contract met een pay-roll- of uitzendbureau, met een bedrijfsarts of arbodienst, etc.);

- een Personeelshandboek, een Huisreglement of aanvulling daarop, een Gedragscode en de implementatie ervan in je organisatie;

- een onderzoek naar besparing op loonkosten, subsidies en kortingsmogelijkheden op no-cure-no-pay basis;

- het maken van proces- en/of functiebeschrijvingen;

- het optimaliseren van de organisatie rondom arbeidsomstandigheden (het verstevigen van de verzuimpreventie, uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie, opstellen van een BHV-plan, een ontruimingsplan en -oefening, introductie van een preventiemedewerker).


Ortelius P&O kan je verder helpen bij de koersbepaling van jouw organisatie. Wat is de missie en visie? Is er een stip op de horizon? Wat zijn de doelen? Wat wil je ermee bereiken? In een strategische sessie helpen we je bij het concreet maken van de koers. En bij de vertaalslag maken naar jouw organisatie.